Ana Sayfa Gündem 22 Eylül 2021 75 Görüntüleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 300 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Kıyı Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 21 Eylül ile 30 Eylül ortasında e devlet üzerinden yapılabilecek.

Kıyı Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için kılavuz yayınlandı. Müracaat süreçlerinin bugün itibariyle başladığı alım için çeşitli branşlarda uzman erbaşlar alınacak. Kıyı Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden yapılacak.

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kıyı Güvenlik Komutanlığı başvurusu, 21-30 Eylül 2021 tarihleri ortasında yalnızca e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Müracaat sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Müracaatlar; 21 Eylül 2021 saat 14:00’de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00’de sona erecektir.

KIYI GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE VAKİT?

Müracaat sonuçları, yazılı imtihan ile ikinci seçim evrelerine girecek adayların listesi adayların bu imtihanlara gelirken yanlarında getirecekleri evraklar www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir.

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Motorcu: 80 kişi
Motorcu (Yara/Savunma): 20
Muhafız: 85
Topçu: 50
Serdümen: 35
İkmal: 15
Kurbağa adam: 15

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI MÜRACAAT KURALLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik misyonunu yükümlü erbaş/er yahut kontratlı erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin birinci günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla mühlet geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu dokümanın “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Kontratlı erbaş ve erlerden; müracaat tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl vazife yapmış ve müteakip kontrat müddetleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Kontratlı erbaş ve erlerden, müracaat yaptığı tarihte mukavele mühletini doldurmuş ve mukavelesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş koşulu uygulanacaktır (2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında daha evvel subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları öteki Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına karşın müracaat yapan adayların süreçleri hangi evrede olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Kontratlı erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın mukavelesi feshedilenler ile kendi isteği ile mukavelesini yenilemeyenler yahut ayrılanlar, ilgili mevzuattaki kuralları sağlamak kaidesiyle uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Müracaat yapan tüm adayların durumları başka Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, kontratları kendi kusurlarından ötürü feshedilmiş olan adayların süreçleri, hangi basamakta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı imtihan (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sıhhat muayenesi, fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri, uygulamalı mesleksel bilgi imtihanları ile mülâkat imtihanlarında başarılı olmak ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

j. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere, affa yahut vakit aşımına uğramış veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş ve isimli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli cürümler nedeniyle altı ay yahut daha fazla müddet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile kolay ve KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 6/18 nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri alışılmış mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı cürümler ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatleri ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isya cürümlerinden ötürü veyahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci unsurunda yazılı kabahatlerden mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin gurur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak aksiyonlarda bulunmamış, tavır ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sıhhat durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıyeten branş özelliklerine nazaran gereken şartları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sıhhat heyetlerince kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sıhhat heyeti raporlarını Kıyı Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu müddetten sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci unsurda yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

o. En az 164 cm. uzunluğunda olmak şartıyla, Sayfa-12’de yer alan uzunluk ve kilo oranları tablosunda belirtilen bedeller içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı beden tartısıdır. Uzunluk, çıplak ayakla ölçülür.).

Sözcü

hack forum hacker sitesi hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı beylikdüzü escort
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum